Här är bilder på vårt hus i Bara, Ginstgatan 5. Det ligger ganska centralt nära Värbyängen.