…om mina föräldrars flykt och första tiden i Sverige, och lite allmänt om mig.